Skład Rady Nadzorczej

Zgodnie z uchwałami z dnia 22 czerwca 2020 r. podjętymi przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociagów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze nr Zg.W-20/2020 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej, oraz nr Zg.W-21/2020 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej na IX kadencję została powołana od dnia 23 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza, której skład, po zmianie wprowadzonej uchwałą nr Zg.W-21/2021 z dnia 13.07.2021 r. oraz uchwałą nr Zg.W-1/2022 z dnia 24.01.2022 r., jest następujący: 

Przewodniczący

SEBASTIAN LORENC

Członek

JANUSZ GRODZIŃSKI

Członek

BARTOSZ LIPIŃSKI

Członek

MARIUSZ WIŚNIEWSKI

Członek

ROBERT KUREK


Dokument utworzył Kowalczyk Krzysztof dnia 2009-07-16 11:55:37
Opublikował: Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2022-01-26 09:11:04
Wyświetleń: 3