Dokument Archiwalny: Skład Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp.
z o.o. w Jeleniej Górze od dnia 23 marca 2015
roku

Przewodniczący

WOJCIECH KRAWIEC

Zastępca
Przewodniczącego

JACEK SZYDA

Sekretarz

ROMAN
HALCZAK

Członek

BARBARA CHREBOR

Członek

JANUSZ ŁYCZKO

Dokument utworzył Gerono Arkadiusz dnia 2020-02-24 18:45:46
Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2015-04-07 11:58:49
Wyświetleń: 3