Dokument Archiwalny: Skład Rady Nadzorczej

Zgodnie z uchwałami Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze z dnia 21 czerwca 2017 roku (z
mocą obowiązywania od 22 czerwca 2017 r.) oraz uchwałami Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze z dnia 28
czerwca 2017 r. (z mocą obowiązywania od 01 lipca 2017 r.) powołano 5 osobową Radę Nadzorczą
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej
Górze na VIII kadencję wspólną obejmującą lata 2017-2019, w
składzie:

Przewodniczący

WOJCIECH KRAWIEC

Zastępca
Przewodniczącego

JANUSZ ŁYCZKO

Sekretarz

JAKUB
PAWLAK

Członek

BARBARA CHREBOR

Członek

JANUSZ GRODZIŃSKI

Dokument utworzył Gerono Arkadiusz dnia 2020-02-24 18:50:00
Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2018-12-28 07:50:50
Wyświetleń: 2