Zarząd Spółki

Uchwałą Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze z dnia 8 czerwca 2020 roku powołano z dniem 23 czerwca 2020 r. Prezesa Zarządu Spółki na IX kadencję:

Prezes Zarządu KATARZYNA WIERSKA-KUBERKA

 

Funkcję Głównego Księgowego pełni KATARZYNA DOMINAS

Prokurentami są (prokura łączna):  JOLANTA GERONO, ROBERT WÓJCIK oraz KATARZYNA DOMINAS


Dokument utworzył Kowalczyk Krzysztof dnia 2009-07-16 11:54:15
Opublikował: Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2022-09-20 13:21:40
Wyświetleń: 2