Dokument Archiwalny: Skład Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp.
z o.o. w Jeleniej Górze od dnia 1 kwietnia 2015
roku

Przewodniczący

WOJCIECH KRAWIEC

Zastępca
Przewodniczącego

JACEK SZYDA

Sekretarz

ROMAN
HALCZAK

Członek

BARBARA CHREBOR

Członek

JANUSZ ŁYCZKO

Dokument utworzył Gerono Arkadiusz dnia 2020-02-24 18:46:49
Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2016-05-12 10:07:41
Wyświetleń: 4