Dokument Archiwalny: Skład Rady Nadzorczej

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 02.04.2019 r. sygnatura akt WR.IX NS-REJ.KRS/005872/19/240 pod
nr wpisu 63 dokonano wpisu na członka Rady Nadzorczej PWiK "WODNIK" Sp. z o.o.
MARIUSZ WIŚNIEWSKIEGO. W związku z powyższym Rada Nadzorcza funkcjonuje w
składzie:

Przewodniczący

WOJCIECH
KRAWIEC

Sekretarz

JAKUB PAWLAK

Członek

BARBARA CHREBOR

Członek

JANUSZ
GRODZIŃSKI

Członek

MARIUSZ WIŚNIEWSKI

/>

Dokument utworzył Gerono Arkadiusz dnia 2020-02-24 18:51:26
Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2019-04-15 13:36:17
Wyświetleń: 3