Działalność spółki

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
posiada, udzielone na czas nieoznaczony, Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze
Miasta Jelenia Góra, udzielone przez Prezydenta Miasta Jelenia Góra
Decyzją Nr 1/2002 z dnia 07 listopada 2002 roku.


Dokument utworzył Kowalczyk Krzysztof dnia 2004-11-30 06:32:07
Opublikował: Kowalczyk Krzysztof dnia 2004-11-30 06:32:07
Wyświetleń: 2