Dokument Archiwalny: Skład Rady Nadzorczej

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21.12.2018 r. sygnatura akt WR.IX NS-REJ.KRS/32366/18/823 pod nr
wpisu 62 wykreślono Janusza Łyczko z członka Rady Nadzorczej PWiK
"WODNIK" Sp. z o.o. W związku z powyższym Rada Nadzorcza funkcjonuje w
składzie:

Przewodniczący

WOJCIECH
KRAWIEC

Sekretarz

JAKUB PAWLAK

Członek

BARBARA CHREBOR

Członek

JANUSZ
GRODZIŃSKI

Dokument utworzył Gerono Arkadiusz dnia 2020-02-24 18:50:39
Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2019-04-15 13:35:26
Wyświetleń: 2