Dokument Archiwalny: Skład Rady Nadzorczej

Zgodnie z uchwałami z dnia 22 czerwca 2020 r. podjętymi przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociagów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze nr Zg.W-20/2020 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej oraz nr Zg.W-21/2020 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej na IX kadencję została powołana od dnia 23 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza w następującym składzie: 

Przewodniczący

SEBASTIAN LORENC

Członek

JANUSZ GRODZIŃSKI

Członek

BARTOSZ LIPIŃSKI

Członek

KATARZYNA MARKOWSKA

Członek

MARIUSZ WIŚNIEWSKI

 

Dokument utworzył Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2021-08-03 07:33:39
Opublikował: Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2021-08-03 07:33:39
Wyświetleń: 3