Dokument Archiwalny: Skład Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp.
z o.o. w Jeleniej Górze od dnia 2 lutego 2016 roku (zgodnie z wpisem do KRS z dnia 7 kwietnia
2016 r.)

Przewodniczący

WOJCIECH KRAWIEC

Zastępca
Przewodniczącego

JACEK SZYDA

Sekretarz

JAKUB WOJCIECH
PAWLAK

Członek

BARBARA CHREBOR

Członek

JANUSZ ŁYCZKO

Dokument utworzył Gerono Arkadiusz dnia 2020-02-24 18:49:05
Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2017-07-11 11:51:24
Wyświetleń: 3