Dokument Archiwalny: Skład Rady Nadzorczej

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 02.04.2019 r. sygnatura akt WR.IX NS-REJ.KRS/005872/19/240 pod nr wpisu 63 dokonano wpisu na członka Rady Nadzorczej PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. MARIUSZA WIŚNIEWSKIEGO. W związku z powyższym Rada Nadzorcza funkcjonuje w składzie:

Przewodniczący

WOJCIECH KRAWIEC

Sekretarz

JAKUB PAWLAK

Członek

BARBARA CHREBOR

Członek

JANUSZ GRODZIŃSKI

Członek

MARIUSZ WIŚNIEWSKI

Dokument utworzył Gerono Arkadiusz dnia 2020-07-01 09:04:42
Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2020-07-01 09:04:42
Wyświetleń: 3