Dokument Archiwalny: Skład Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp.
z o.o. w Jeleniej Górze od dnia 1 lutego 2012
roku

Przewodniczący

WOJCIECH KRAWIEC

Sekretarz

ROMAN HALCZAK

Członek

BARBARA
CHREBOR

Członek

JANUSZ ŁYCZKO

Członek

RAFAŁ MAZUR

Dokument utworzył Gerono Arkadiusz dnia 2020-02-24 18:42:24
Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2012-11-05 13:35:00
Wyświetleń: 3