Dokument Archiwalny: Skład Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp.
z o.o. w Jeleniej Górze od dnia 1 marca 2012
roku

Przewodniczący

WOJCIECH KRAWIEC

Zastępca
Przewodniczącego

RAFAŁ MAZUR

Sekretarz

ROMAN
HALCZAK

Członek

BARBARA CHREBOR

Członek

JANUSZ ŁYCZKO

Dokument utworzył Gerono Arkadiusz dnia 2020-02-24 18:43:20
Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2015-03-30 09:10:26
Wyświetleń: 2