Regulamin Organizacyjny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Regulamin Organizacyjny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp.  z o.o. w Jeleniej Górze został zatwierdzony Uchwałą nr RN-360/2023 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze z dnia 11 grudnia 2023 r. oraz wprowadzony Zarządzeniem Wewnętrznym nr 697 z dnia 12 grudnia 2023 r. Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze.


Dokument utworzył Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2019-12-02 09:46:03
Opublikował: Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2024-01-09 08:26:28
Wyświetleń: 3