Regulamin Organizacyjny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Regulamin Organizacyjny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp.  z o.o. w Jeleniej Górze zatwierdzony Uchwałą nr RN-310/2020 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze z dnia 28 października 2020 r. oraz wprowadzony Zarządzeniem Wewnętrznym nr 629 z dnia 30 października 2020 r. Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze.


Dokument utworzył Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2019-12-02 09:46:03
Opublikował: Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2020-11-13 07:47:41
Wyświetleń: 2