Dokument Archiwalny: Regulamin Organizacyjny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Regulamin Organizacyjny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
"WODNIK" Sp.  z o.o. w Jeleniej Górze zatwierdzony Uchwałą nr RN-281/2019
Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w
Jeleniej Górze z dnia 03 września 2019 r. oraz wprowadzony Zarządzeniem Wewnętrznym nr 599
z dnia 04 września 2019 r. Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
"WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze.

Dokument utworzył Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2020-02-24 13:25:24
Opublikował: Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2019-12-02 09:46:03
Wyświetleń: 2