Dokument Archiwalny: Regulamin Organizacyjny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Regulamin Organizacyjny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp.  z o.o. w Jeleniej Górze zatwierdzony Uchwałą nr RN-288/2019 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze z dnia 19 listopada 2019 r. oraz wprowadzony Zarządzeniem Wewnętrznym nr 609 z dnia 22 listopada 2019 r. Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze.

Dokument utworzył Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2020-11-13 07:46:21
Opublikował: Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2020-11-13 07:46:21
Wyświetleń: 2