Dokument Archiwalny: Zarząd Spółki

Zgodnie z uchwałami Rady Nadzorczej z dnia 9 czerwca 2017 roku powołano Zarząd Spółki na VIII kadencję wspólną, obejmującą  lata 2017-2019, w składzie:

Prezes Zarządu WOJCIECH JASTRZĘBSKI

Wiceprezes Zarządu BARBARA RYCHTER

Funkcję Głównego Księgowego pełni ZOFIA GRYBEL.

Prokurentami są ZOFIA GRYBEL oraz MARINA KAŹMIERKIEWICZ-TABAKA

Dokument utworzył Gerono Arkadiusz dnia 2020-06-26 09:21:21
Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2020-06-26 09:21:21
Wyświetleń: 3