Dokument Archiwalny: Zarząd Spółki

Prezes Zarządu WOJCIECH JASTRZĘBSKI Wiceprezes Zarządu MARIOLA
LIPSKA
 Główny Księgowy ZOFIA GRYBEL Prokurent ZOFIA
GRYBEL
 Prokurent MARINA KAŹMIERKIEWICZ-TABAKA

Dokument utworzył Kowalczyk Krzysztof dnia 2020-02-24 16:16:26
Opublikował: Kowalczyk Krzysztof dnia 2009-07-16 11:54:15
Wyświetleń: 2