Dokument Archiwalny: Zarząd Spółki

Uchwałą Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze z dnia 8 czerwca 2020 roku powołano z dniem 23 czerwca 2020 r. Prezesa Zarządu Spółki na IX kadencję:

Prezes Zarządu KATARZYNA WIERSKA-KUBERKA

 

Funkcję Głównego Księgowego pełni ZOFIA GRYBEL.

Prokurentami są ZOFIA GRYBEL oraz MARINA KAŹMIERKIEWICZ-TABAKA

Dokument utworzył Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2021-08-03 07:37:08
Opublikował: Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2021-08-03 07:37:08
Wyświetleń: 3