Instrukcja udzielania zamówień przez PWiK WODNIK Sp. z o.o. w Jeleniej Górze obowiązująca od dnia 10 października 2018 roku

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 578 z dnia 10 października 2018 roku Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze w sprawie aktualizacji instrukcji udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze obowiązujące od dnia 10 października 2018 roku


Dokument utworzył Gerono Arkadiusz dnia 2018-10-10 13:41:26
Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2018-10-10 13:41:26
Wyświetleń: 2