Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych wodomierzy oraz modułów radiowych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Poniżej znajduje się treść ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: „Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych wodomierzy oraz modułów radiowych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze”.


Dokument utworzył Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2021-01-19 08:24:54
Opublikował: Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2021-01-19 08:24:54
Wyświetleń: 2