Sporządzenie dokumentacji projektowej budowy kanału popłuczyn z ZPW Grabarów wraz z budową tłoczni ścieków i likwidacją istniejącej przepompowni ścieków na Osiedlu Łomnickim w Jeleniej Górze

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra ogłasza postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na usługę pn.:

 

 „Sporządzenie dokumentacji projektowej budowy kanału popłuczyn z ZPW Grabarów  wraz z budową tłoczni ścieków i likwidacją istniejącej przepompowni ścieków na Osiedlu Łomnickim w Jeleniej Górze”

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego wyłącznie w formie elektronicznej na platformie zakupowej na podstawie Instrukcji udzielania zamówień przez PWiK „WODNIK” Sp. z o.o., zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 637 z dnia 1 lutego 2021 roku Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.

 

 Instrukcja dostępna jest na stronie internetowej https://bip.wodnik.net.pl/instrukcja-udzielania-zamowien

 

Oferty należy składać do dnia 30.01.2024 r. do godz. 10:00 wyłącznie w formie elektronicznej po zalogowaniu się na Platformie zakupowej LOGINTRADE pod linkiem:

https://wodnik.logintrade.net/zapytania_email,24036,251713b2559f797b13ec939ab7550ac6.html


Dokument utworzył Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2024-01-30 09:53:00
Opublikował: Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2024-01-30 10:40:30
Wyświetleń: 2