Dostawa słomy do procesu kompostowania dla PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra ogłasza postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na dostawy pn.:

 „Dostawa słomy do procesu kompostowania dla PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego wyłącznie w formie elektronicznej na platformie zakupowej na podstawie Instrukcji udzielania zamówień przez PWiK „WODNIK” Sp. z o.o., zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 637 z dnia 1 lutego 2021 roku Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.

 Instrukcja dostępna jest na stronie internetowej https://bip.wodnik.net.pl/instrukcja-udzielania-zamowien

Oferty należy składać do dnia 16.01.2024 r. do godz. 10:00 wyłącznie w formie elektronicznej po zalogowaniu się na Platformie zakupowej LOGINTRADE pod linkiem:

https://wodnik.logintrade.net/zapytania_email,23989,0ec52f9ec87486dfa654d766eb6979f7.html


Dokument utworzył Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2024-01-16 11:00:36
Opublikował: Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2024-01-16 13:54:44
Wyświetleń: 2