Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na terenie Bazy Zaplecza Technicznego przy ul. Ceglanej 7 w Jeleniej Górze

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra ogłasza postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na dostawę pn.:

 

 „Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na terenie Bazy Zaplecza Technicznego przy ul. Ceglanej 7 w Jeleniej Górze”

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego wyłącznie w formie elektronicznej na platformie zakupowej na podstawie Instrukcji udzielania zamówień przez PWiK „WODNIK” Sp. z o.o., zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 637 z dnia 1 lutego 2021 roku Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.

 

 Instrukcja dostępna jest na stronie internetowej https://bip.wodnik.net.pl/instrukcja-udzielania-zamowien

 

Oferty należy składać do dnia 21.12.2023 r. do godz. 10:00 wyłącznie w formie elektronicznej po zalogowaniu się na Platformie zakupowej LOGINTRADE pod linkiem:

https://wodnik.logintrade.net/zapytania_email,23893,1f3ecb87f576752202975d3e0b868bdc.html


Dokument utworzył Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2023-12-21 09:55:40
Opublikował: Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2023-12-21 10:56:17
Wyświetleń: 2