Wymiana 13 włazów na terenie należącym do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra ogłasza postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na dostawy pn.:

 „Wymiana 13 włazów na terenie należącym do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego wyłącznie w formie elektronicznej na platformie zakupowej na podstawie Instrukcji udzielania zamówień przez PWiK „WODNIK” Sp. z o.o., zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 637 z dnia 1 lutego 2021 roku Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.

 Instrukcja dostępna jest na stronie internetowej https://bip.wodnik.net.pl/instrukcja-udzielania-zamowien

Oferty należy składać do dnia 20.12.2023 r. do godz. 10:00 wyłącznie w formie elektronicznej po zalogowaniu się na Platformie zakupowej LOGINTRADE pod linkiem:

wodnik.logintrade.net/zapytania_email,23887,3743e016dfab77b9dcf96be466eb380f.html


Pliki do pobrania
Dokument utworzył Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2023-12-14 08:30:43
Opublikował: Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2023-12-20 13:50:45
Wyświetleń: 2