Naprawa uszkodzeń kanału sanitarnego w ulicy Kasprowicza w Jeleniej Górze metodą rękawa utwardzanego na miejscu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra ogłasza postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na roboty budowlane pn.:

 

  „Naprawa uszkodzeń kanału sanitarnego w ulicy Kasprowicza w Jeleniej Górze metodą rękawa utwardzanego na miejscu”

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego wyłącznie w formie elektronicznej na platformie zakupowej na podstawie Instrukcji udzielania zamówień przez PWiK „WODNIK” Sp. z o.o., zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 637 z dnia 1 lutego 2021 roku Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.

 Instrukcja dostępna jest na stronie internetowej https://bip.wodnik.net.pl/instrukcja-udzielania-zamowien

Oferty należy składać do dnia 12.12.2023 r. do godz. 10:00 wyłącznie w formie elektronicznej po zalogowaniu się na Platformie zakupowej LOGINTRADE pod linkiem: https://wodnik.logintrade.net/zapytania_email,23876,2bb5f2f1a6b188d0717a4bc4bdee95f4.html


Dokument utworzył Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2023-12-04 13:33:37
Opublikował: Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2023-12-12 11:17:45
Wyświetleń: 3