Remont generalny wirówki NOXON typ DC20EL (nr seryjny 20-1034) zamontowanej w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Lwóweckiej w Jeleniej Górze

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra ogłasza postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na usługę pn.:

 „Remont generalny wirówki NOXON typ DC20EL (nr seryjny 20-1034) zamontowanej w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Lwóweckiej w Jeleniej Górze”

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego wyłącznie w formie elektronicznej na platformie zakupowej na podstawie Instrukcji udzielania zamówień przez PWiK „WODNIK” Sp. z o.o., zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 637 z dnia 1 lutego 2021 roku Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.

 Instrukcja dostępna jest na stronie internetowej https://bip.wodnik.net.pl/instrukcja-udzielania-zamowien

Oferty należy składać do dnia 27.10.2023 r. do godz. 10:00 wyłącznie w formie elektronicznej po zalogowaniu się na Platformie zakupowej LOGINTRADE pod linkiem:

wodnik.logintrade.net/zapytania_email,23675,366c7be95b6644ce0d3ce9744d15a99b.html


Dokument utworzył Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2023-10-24 07:50:05
Opublikował: Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2023-10-27 09:53:35
Wyświetleń: 2