Adaptacja budynku przy ul. Artura Grottgera 1 w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra ogłasza postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na roboty budowlane pn.:

 

 „Adaptacja budynku przy ul. Artura Grottgera 1 w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze”

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego wyłącznie w formie elektronicznej na platformie zakupowej na podstawie Instrukcji udzielania zamówień przez PWiK „WODNIK” Sp. z o.o., zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 637 z dnia 1 lutego 2021 roku Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.

 

 Instrukcja dostępna jest na stronie internetowej https://bip.wodnik.net.pl/instrukcja-udzielania-zamowien

 

Oferty należy składać do dnia 30.11.2023 r. do godz. 10:00 wyłącznie w formie elektronicznej po zalogowaniu się na Platformie zakupowej LOGINTRADE pod linkiem:

https://wodnik.logintrade.net/zapytania_email,23648,05a4be7f376456730bdcb93e2abc9e39.html


Dokument utworzył Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2023-11-07 10:13:02
Opublikował: Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2023-11-30 11:14:55
Wyświetleń: 2