„Remont 9 studni drenażowych w ZPW Grabarów wraz z wymianą włazów”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra ogłasza postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na roboty budowlane pn.:

 

  „Remont 9 studni drenażowych w ZPW Grabarów wraz z wymianą włazów”

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego wyłącznie w formie elektronicznej na platformie zakupowej na podstawie Instrukcji udzielania zamówień przez PWiK „WODNIK” Sp. z o.o., zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 637 z dnia 1 lutego 2021 roku Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.

 

 Instrukcja dostępna jest na stronie internetowej https://bip.wodnik.net.pl/instrukcja-udzielania-zamowien

 

Oferty należy składać do dnia 03.10.2023 r. do godz. 10:00 wyłącznie w formie elektronicznej po zalogowaniu się na Platformie zakupowej LOGINTRADE pod linkiem:

wodnik.logintrade.net/zapytania_email,23582,bb8bf48a4f86fb1a77d0d0953d87958e.html

 


Dokument utworzył Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2023-10-03 10:07:46
Opublikował: Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2023-10-06 11:28:00
Wyświetleń: 2