Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością w Dziale Laboratorium PWiK „WODNIK” Sp. z o.o., w celu uzyskania akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra ogłasza postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na usługę pn.:

 „Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością w Dziale Laboratorium PWiK „WODNIK” Sp. z o.o., w celu uzyskania akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego wyłącznie w formie elektronicznej na platformie zakupowej na podstawie Instrukcji udzielania zamówień przez PWiK „WODNIK” Sp. z o.o., zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 637 z dnia 1 lutego 2021 roku Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.

 Instrukcja dostępna jest na stronie internetowej https://bip.wodnik.net.pl/instrukcja-udzielania-zamowien

Oferty należy składać do dnia 25.09.2023 r. do godz. 10:00 wyłącznie w formie elektronicznej po zalogowaniu się na Platformie zakupowej LOGINTRADE pod linkiem:

https://wodnik.logintrade.net/zapytania_email,23568,78af92f2de822f11d0ce3ab27432b09f.html

 


Dokument utworzył Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2023-09-15 14:32:08
Opublikował: Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2023-09-25 10:48:46
Wyświetleń: 2