Sukcesywna dostawa podchlorynu sodu dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Poniżej zamieszczono ogłoszenie o wyborze oferty w niniejszym postępowaniu


Dokument utworzył Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2023-09-06 08:36:01
Opublikował: Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2023-09-12 12:34:09
Wyświetleń: 3