Awaryjna przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych oraz zabudowa studni wraz z przebudową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Groszowej w Jeleniej Górze

Poniżej zamieszczono ogłoszenie o wyborze oferty w niniejszym postępowaniu


Dokument utworzył Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2023-08-23 16:11:39
Opublikował: Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2023-08-23 16:16:11
Wyświetleń: 2