Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych wodomierzy dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Poniżej zamieszczono ogłoszenie o wyborze oferty w niniejszym postępowaniu


Dokument utworzył Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2023-01-18 11:34:27
Opublikował: Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2023-01-18 11:34:27
Wyświetleń: 3