Sukcesywna dostawa polimerów niezbędnych do procesu zagęszczania i odwadniania osadów dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra ogłasza postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na dostawy pn.:

 „Sukcesywna dostawa polimerów niezbędnych do procesu zagęszczania i odwadniania osadów dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze”

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego wyłącznie w formie elektronicznej na platformie zakupowej na podstawie Instrukcji udzielania zamówień przez PWiK „WODNIK” Sp. z o.o., zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 637 z dnia 1 lutego 2021 roku Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.

Instrukcja dostępna jest na stronie internetowej https://bip.wodnik.net.pl/instrukcja-udzielania-zamowien

Zgłoszenia do wzięcia udziału w próbach technicznych oferowanego polimeru należy złożyć poprzez wiadomość na platformie zakupowej do dnia 11.01.2023 r. włącznie.

Próby techniczne odbywać się będą od 12.01.2023 r. do 20.01.2023 r.

Oferty należy składać do dnia 27.01.2023 r. do godz. 10:00 wyłącznie w formie elektronicznej po zalogowaniu się na Platformie zakupowej LOGINTRADE pod linkiem:

https://wodnik.logintrade.net/zapytania_email,22246,fd356b942a8def8170bf1ea95255ec75.html

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 130 000,00 PLN netto, tj. 159 900,00 PLN brutto


Dokument utworzył Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2023-01-27 11:22:43
Opublikował: Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2023-02-20 14:55:04
Wyświetleń: 3