Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Jelenia Góra na okres 3 lat obowiązująca od dnia 09 marca 2022 r.

Informujemy, że od dnia 09.03.2022 r. będzie obowiązywać nowa Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Nie ulegają zmianie ceny za dostawę wody i odbiór ścieków dla gospodarstwa domowych.

Zmianie ulegają ceny za dostawę wody i odbiór ścieków oraz stawki abonamentu dla podmiotów innych niż gospodarstwa domowe.

Pełna treść Decyzji zatwierdzającej nowe stawki dostępna na stronie : https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-wroclawiu-taryfy/decyzja-wr-rzt-70-376-2021.html

 


Dokument utworzył Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2022-03-01 10:16:55
Opublikował: Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2022-03-01 10:16:55
Wyświetleń: 2