Dokument Archiwalny: Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe Zarządu Spółki są dostępne na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Jeleniej Góry pod adresami:

Wojciech
Jastrzębski -

Dokument utworzył Gerono Arkadiusz dnia 2020-02-24 20:38:29
Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2017-01-26 20:56:40
Wyświetleń: 2