Dokument Archiwalny: Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe Zarządu Spółki są dostępne na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznęj Miasta Jeleniej Góry pod adresem
www.jelenia-gora.bip.info.pl w zakładce jednostki organizacyjne miasta.

Dokument utworzył Kowalczyk Krzysztof dnia 2020-02-24 20:37:08
Opublikował: Kowalczyk Krzysztof dnia 2017-01-26 20:39:29
Wyświetleń: 2