Dokument Archiwalny: Forma prawna

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
funkcjonuje jako podmiot gospodarczy w formie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Przedsiębiorstwo zostało utworzone na podstawie aktu notarialnego -
umowy spółki nr 333/19993 z dnia 11 sierpnia 1993 roku.
Działalność gospodarczą Spółka rozpoczęła w dniu 01 czerwca 1994 roku.

Pełna nazwa podmiotu gospodarczego brzmi :

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK"
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jeleniej Górze.
Przedsiębiorstwo może używać nazwy skróconej PWiK "WODNIK" Sp. z o.o.
w Jeleniej Górze i jej odpowiedników w językach obcych , jak również wyróżniającego
go znaku graficznego.

NIP przedsiębiorstwa :

611-020-41-61

REGON przedsiębiorstwa :

230179280

Adres przedsiębiorstwa :

58-560 Jelenia Góra, Plac Piastowski 12

Strona internetowa:

www.wodnik.net.pl

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000150045.

Forma własnościowo-organizacyjna :

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. jest spółką
komunalną, eksploatującą systemy techniczne zaopatrzenia w wodę i odbioru
oraz oczyszczania ścieków będące własnością Gminy Jelenia Góra.
Gmina Jelenia Góra jest Jedynym Wspólnikiem spółki i obejmuje 100% udziałów kapitału
zakładowego.

Dokument utworzył Kowalczyk Krzysztof dnia 2020-02-24 13:08:17
Opublikował: Kowalczyk Krzysztof dnia 2012-02-23 13:52:45
Wyświetleń: 2