Dokument Archiwalny: Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Jeleniej Góry obowiązujące od dnia 26 maja 2018 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. informuje, że od dnia 09.03.2022 r. będzie obowiązywać nowa Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Nie ulegają zmianie ceny za dostawę wody i odbiór ścieków dla gospodarstwa domowych.

Zmianie ulegają ceny za dostawę wody i odbiór ścieków oraz stawki abonamentu dla podmiotów innych niż gospodarstwa domowe.

Pełna treść Decyzji zatwierdzającej nowe stawki dostępna na stronie : https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-wroclawiu-taryfy/decyzja-wr-rzt-70-376-2021.html

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opublikowało na swojej stronie BIP Decyzję Nr WR.RET.070.124.2018.PK zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dotyczącą Gminy Jelenia Góra wnioskowaną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Wodnik" Sp. z o.o.
Taryfa będzie obowiązywać od 26 maja 2018 r.

Dokument utworzył Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2022-03-01 10:08:17
Opublikował: Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2022-03-01 10:08:17
Wyświetleń: 3