Dokument Archiwalny: Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Jeleniej Góry obowiązujące od dnia 26 maja 2018 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opublikowało na swojej stronie BIP Decyzję Nr WR.RET.070.124.2018.PK zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dotyczącą Gminy Jelenia Góra wnioskowaną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Wodnik" Sp. z o.o.
Taryfa będzie obowiązywać od 26 maja 2018 r.

Dokument utworzył Gerono Arkadiusz dnia 2022-03-01 10:06:31
Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2022-03-01 10:06:31
Wyświetleń: 2