Dokument Archiwalny: Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Jelenia Góra na okres 3 lat obowiązująca od dnia 02 października 2021 r.

Sprostowanie omyłki do decyzji WR.RZT.70.8.2021

Dokument utworzył Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2021-10-18 08:58:16
Opublikował: Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2021-10-18 08:58:16
Wyświetleń: 2