Dokument Archiwalny: Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Jelenia Góra na okres 3 lat obowiązująca od dnia 01 października 2021 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opublikowało na swojej stronie BIP Decyzję Nr WR.RZW.70.8.2021  zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dotyczącą Gminy Jelenia Góra wnioskowaną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Wodnik" Sp. z o.o.
Taryfa będzie obowiązywać od 01 października 2021 r.

Dokument utworzył Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2021-09-24 12:41:11
Opublikował: Budrewicz-Śliwa Dorota dnia 2021-09-24 12:41:11
Wyświetleń: 2