Dokument Archiwalny: Działalność spółki

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze posiada,
udzielone na czas nieoznaczony, Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Miasta Jelenia Góra, udzielone przez Prezydenta
Miasta Jelenia Góra Decyzją Nr 1/2002 z dnia 07 listopada 2002 roku.

Dokument utworzył Kowalczyk Krzysztof dnia 2004-11-30 06:32:07
Opublikował: Kowalczyk Krzysztof dnia 2004-11-30 06:32:07
Wyświetleń: 3