Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bip/domains/bip.wodnik.net.pl/public_html/index/dok_info.php on line 33
bip  ›  Taryfy  › 
Komunikat o dopłatach Rady Miasta do taryf na 2008 rok

K O M U N I K A TZarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z
o.o.
w Jeleniej Górze informuje szanownych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych
I grupy taryfowej tj. gospodarstwa domowe, że Rada Miasta Jeleniej Góry podjęła
w dniu 05 lutego 2008 roku Uchwałę NR 155/XXII/2008r. o dopłacie do ceny 1 m3
wody w wysokości 0,50 zł brutto i do ceny 1m3 ścieków w wysokości 0,50 zł brutto.
Dopłaty obowiązują w okresie od 21 stycznia 2008 roku do 20 stycznia 2009 roku.
Odbiorcy, którzy otrzymali Faktury VAT z datą wystawienia w okresie od
21 stycznia 2008 roku do 06 lutego 2008 roku włącznie - otrzymają Faktury
korygujące VAT, uwzględniające uchwalone przez Radę Miasta Jeleniej Góry dopłaty.
UWAGA:
Nadpłaty będą zaliczone na poczet przyszłych rozliczeń lub wypłacane w kasie Spółki
na pisemny wniosek odbiorcy złożony w Sekretariacie Spółki przy Placu Piastowskim 12
w Jeleniej Górze.

Wyświetlono: 1236 razy Wersja do druku drukuj Opublikował: Kowalczyk Krzysztof dnia 2008-02-07 o godzinie 10:10:16