Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oraz wód opadowych i roztopowych z MOŚ do 12.08.2026 r. r.
Poniżej załączono treść decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 12.08.2016 r. na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do rzeki Bóbr ścieków komunalnych oczyszczonych w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Lwóweckiej w Jeleniej Górze, nadmiaru oczyszczonych mechanicznie ścieków pochodzących z kanalizacji ogólnospławnej oraz wód opadowych i roztopowych pochodzących ze zlewni leżącej powyżej oczyszczalni po jej zachodniej stronie.
Wyświetlono: 357 razy Wersja do druku drukuj Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2016-10-26 o godzinie 11:32:35
Załączniki:
Decyzja - pozwolenie wodnoprawne Miejska Oczyszczalnia Ścieków obowiązujące do 12.08.2016 mos_12.08.2016.pdf 3,66 MB