bip     Przetargi  ›   ›  Ogłoszenia o wyborze oferty  › 
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o., Plac Piastowski 21,
58-560 Jelenia Góra informuje, że w ramach postępowania o numerze referencyjnym TDI/321/21/2013 dotyczącego zadania pn. "Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Instrukcji udzielania zamówień przez jednostki organizacyjne PWiK „WODNIK” Sp. z o.o., zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 480/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 roku Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. wybrano najkorzystniejszą ofertę złożona przez:

Oferta nr 1
„SIGNUS”-AUTO MARKETING
Marek Hawro
ul. B. Chrobrego 80/12
55-200 Oława

Zaoferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia:
310 585,00 zł netto plus podatek VAT 23%, łącznie 382 019,55 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:
Wyboru dokonano na podstawie kryterium – cena 100%. Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ i w ocenie końcowej uzyskała największa liczbę punktów, tj. 100,0 pkt.

Wyświetlono: 564 razy Wersja do druku drukuj Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2013-09-13 o godzinie 08:33:05
Załączniki:
Ogłoszenie o wyborze oferty ogloszenie.pdf 140,99 KB