bip  ›  Forma prawna  › 
Forma prawna

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze funkcjonuje jako podmiot gospodarczy w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedsiębiorstwo zostało utworzone na podstawie aktu notarialnego - umowy spółki nr 333/19993 z dnia 11 sierpnia 1993 roku. Działalność gospodarczą Spółka rozpoczęła w dniu 01 czerwca 1994 roku.

Pełna nazwa podmiotu gospodarczego brzmi :
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jeleniej Górze. Przedsiębiorstwo może używać nazwy skróconej PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze i jej odpowiedników w językach obcych , jak również wyróżniającego go znaku graficznego.

NIP przedsiębiorstwa :
611-020-41-61

REGON przedsiębiorstwa :
230179280

Adres przedsiębiorstwa :
58-560 Jelenia Góra, Plac Piastowski 21

Strona internetowa:
www.wodnik.net.pl

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000150045.

Forma własnościowo-organizacyjna :
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. jest spółką komunalną, eksploatującą systemy techniczne zaopatrzenia w wodę i odbioru oraz oczyszczania ścieków będące własnością Gminy Jelenia Góra. Gmina Jelenia Góra jest Jedynym Wspólnikiem spółki i obejmuje 100% udziałów kapitału zakładowego.

Wyświetlono: 7391 razy Wersja do druku drukuj Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2012-02-23 o godzinie 13:54:50
Poprzednie wersje dokumentów:
Obowiązywał od 2012-02-23 do 2012-02-23
Obowiązywał od 2007-01-17 do 2007-01-17
Obowiązywał od 2007-01-17 do 2012-02-23
Obowiązywał od 2004-11-30 do 2007-01-17