bip     Przetargi  ›   ›  Ogłoszenia o przetargu  › 
Przetarg JG-PR-2010-1. Osiedle Robotnicze, kolektor do oczyszczalni, Nadbrzeżna i K. Miarki
W załączeniu w formacie pdf znajduje się pełna treść ogłoszenia o ww. przetargu. Poniżej załączono również wzory załączników podzielonych na dwie części (pliki zip) wraz z przykładowym arkuszem sprawdzającym punktację.
Wyświetlono: 2472 razy Wersja do druku drukuj Opublikował: Gerono Arkadiusz dnia 2010-07-26 o godzinie 14:55:03
Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze oferty Zaw. o wyborze oferty.pdf 155,47 KB
Zmiana wzoru gwarancji należytego wykonania Zm. wzoru gwar.nalez. wyk..pdf 109,25 KB
5_Pytania i AUTOPOPRAWKA do treści SIWZ_21.10.2010 Pyt i AUTOPOPRAWKA do SIWZ.pdf 177,92 KB
4_Zapytania do treści SIWZ_20.10.2010 4_Zapyt. do tresci SIWZ.pdf 175,96 KB
3_Poprawiony załącznik do oferty_20.10.2010 3_Popr. zal. do oferty.pdf 156,47 KB
3_Zapytania do treści SIWZ_19.10.2010 3_Zap. do tresci SIWZ.pdf 187,32 KB
2_Zmiana_Przedmiar_roboty_JG-PR-2010-1.2_zad.5 i zad.6_19.10.2010 Zm_Przedmiar_roboty.pdf 466,89 KB
2_Zapytania do treści SIWZ_18.10.2010 Zapyt. do tresci SIWZ.pdf 215,54 KB
2_Poprawiony załącznik do oferty_18.10.2010 Popr zal. do oferty.pdf 156,13 KB
2_Poprawiony Formularz Oferty-JG-PR-2010-1_18.10.2010 Popr Formularz Oferty.pdf 148,85 KB
Zmiana_Przedmiar_roboty_JG-PR-2010-1.2_zad.5 i zad.6 Zmiana_Przedmiar_roboty.pdf 465,98 KB
Zmiana treści SIWZ_14.10.2010_AUTOPOPRAWKA Zmiana tresci SIWZ.pdf 209,13 KB
Zajęcie pasa drogowego_stawki_Uchwała_2007 Stawki_Uchwala_2007.pdf 68 Kb
Zajęcie pasa drogowego_stawki_Uchwała_2004 Stawki_Uchwala_2004.pdf 137,10 KB
Zapytania do treści SIWZ_11.10.2010 Zapyt. do SIWZ_11.10.2010.pdf 142,82 KB
poprawiony Formularz Oferty-JG-PR-2010-1_06.10.2010 - pdf Nowy Formularz Oferty.pdf 146,24 KB
Pismo do wykonawców - zmiana formularza oferty Pismo Do Wykonawcow.pdf 168,58 KB
Zestawienie złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu JG-PR-2010-1 Zestawienie wnioskow.pdf 290,37 KB
Pytania i odpowiedzi 1 26.07.2010 r. pytania_i_odpowiedzi1.pdf 195,76 KB
Ogłoszenie o przetargu Ogloszenie.pdf 271,44 KB
Załączniki część 1 Zal.Czesc_1.zip 1,13 MB
Załącznik część 2 Zal.Czesc_2.zip 1,16 MB
Poprzednie wersje dokumentów:
Obowiązywał od 2010-07-21 do 2010-07-21
Obowiązywał od 2010-07-21 do 2010-07-21
Obowiązywał od 2010-07-21 do 2010-07-26