bip     Przetargi  ›   ›  Ogłoszenia o wyborze oferty  › 
Data publikacjiTemat
2020-05-05Obsługa geodezyjna i kartograficzna robót inwestycyjnych i remontowych prowadzonych przez PWiK WODNIK Sp. z o.o. w Jeleniej Górze w latach 2020-2022
2020-03-31Uporządkowanie gospodarki wodnej w rejonie ulicy Zaułek w Jeleniej Górze
2020-03-18Budowa i spięcie wodociągu w ul. Fałata z siecią wodociągową w ul. Cieplickiej w Jeleniej Górze
2020-03-13Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wróblewskiego w Jeleniej Górze (od ulicy Zielonej do ul. Wolności)
2020-01-09Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krakowskiej - Dębowej w Jeleniej Górze
2019-12-30Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych wodomierzy oraz modułów radiowych dla PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
2019-12-23Sukcesywna regeneracja wodomierzy dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
2019-12-09Przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych w rejonie ulic Grunwaldzkiej/Kadetów w Jeleniej Górze
2019-10-16Zakup dysków sieciowych typu NAS wraz z dyskami HDD i kartami rozszerzeń na potrzeby PWiK WODNIK Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
2019-08-23Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego na lata 2019-2022
2019-07-29Uzbrojenie działek gruntowych w ul. Wróblewskiego w Jeleniej Górze
2019-07-17Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku magazynowo-garażowo-biurowego przy ulicy Lwóweckiej w Jeleniej Górze
2019-05-22Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej, wodomierzowej i do przyłączy domowych dla PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
2019-04-04Kontrakt JG-PR-2019-1 "Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa z przyłączami - ul. Mickiewicza i Głowackiego"
2019-03-07Budowa rurociągu wodociągowego i kanału sanitarnego do obiektów przy ul. Karola Miarki dz. 514/18 i 514/20
2019-02-07„Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze”
2019-01-17Sukcesywna regeneracja wodomierzy dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
2019-01-10Sukcesywna dostawa wodomierzy i modułów radiowych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
2018-10-16Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu autotransporter o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 tony na potrzeby PWiK "WODNIK" Sp. z o.o.
2018-09-12Przetarg JG-PR-2018-2 "ul. Mickiewicza i Głowackiego" oraz JG-PR-2018-3 "ul. Sudecka"
2018-08-21Przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych w Alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze
2018-08-21Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Lutosławskiego w Jeleniej Górze
2018-08-03Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki o DMC do 3,5 tony na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.
2018-07-17Regeneracja węgla aktywnego w Zakładzie Uzdatniania Wody Sosnówka w Jeleniej Górze
2018-07-12Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu "Optymalizacja systemów gospodarki wodno-ściekowej Jeleniej Góry - część 1"
2018-07-10Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kossaka i Morcinka w Jeleniej Górze
2018-06-15Pomiar parametrw hydrogeologicznych i eksploatacyjnych 10 studni szybowych (I-X) oraz czyszczenie poziomych cigw drenarskich
2018-03-15Obsługa geodezyjna i kartograficzna robót inwest. i remont. prowadzonych przez PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze w latach 2018 - 2020 - II
2017-12-18Usługi w zakresie ochrony osób i mienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. Z o.o. w Jeleniej Górze
2017-10-02Dostawa i montaż kontenera pomiarowego na terenie MOŚ w Jeleniej Górze
2017-09-21Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowo/brygadowego typu furgon o DMC do 3,5 tony na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK
2017-06-22Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicach Głowackiego, Dunikowskiego, Gałczyńskiego i Broniewskiego w Jeleniej Górze
2017-06-12Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w latach 2017-2019
2017-05-19Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ulicy Karola Miarki w Jeleniej Górze
2017-05-11Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Wiśniowej w Jeleniej Górze
2017-05-08Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ulicy Bema w Jeleniej Górze
2017-04-05Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ul. K. Miarki w Jeleniej Górze
2017-02-03Dostawa paliw płynnych na potrzeby PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
2016-09-07Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w ulicy Kossaka w Jeleniej Górze
2016-07-29Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ulicy Objazdowej w Jeleniej Górze
2016-07-29Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w ulicy Drzymały, Złotniczej, Świętojańskiej i Flisaków Jeleniej Górze
2016-07-25Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Os. Panorama w Jeleniej Grze
2016-07-15Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Strumykowej w Jeleniej Górze
2016-06-22Sukcesywna dostawa tonerw do urzdze drukujcych bdcych w posiadaniu PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Grze
2016-01-25Obsługa geodezyjna i kartograficzna robót inwestycyjnych i remontowych prowadzonych przez PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze w latach 2016-2017
2015-11-09Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Przeskok w Jeleniej Górze
2015-10-08Budowa linii kablowej SN wraz z budową stacji oraz złącza kablowego SN
2015-09-08Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Skowronków, Dziecinnej i Wesołej w Jeleniej Górze
2015-06-30Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w latach 2015-2017
2015-02-19Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie PWiK „WODNIK” ul. Ceglana 7 w Jeleniej Górze
2015-01-30Dostawa paliw płynnych na potrzeby PWiK WODNIK Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
2014-12-24Regeneracja węgla aktywnego
2014-12-11Przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych w rejonie ulicy Kruszwickiej w Jeleniej Górze
2014-11-13Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Wincentego Pola, Chłopskiej, Lotnictwa, Koziej, Pod
2014-10-20Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Wincentego Pola, Chłopskiej, Lotnictwa, Koziej, Pod
2014-10-07Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Warszawskiej w Jeleniej Górze
2014-08-22Przebudowa zbiornika filtratu w ZUW Sosnówka – PWiK WODNIK Sp. z o.o w Jeleniej Górze
2014-08-21Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w rejonie ulicy Wróblewskiego w Jeleniej Górze
2014-08-11Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Orkana, Wyzwolenia Narodowego i Wrońskiego w Jeleniej Górze
2014-06-26Dostawa fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego typu autocysterna dla potrzeb PWiK „WODNIK” Sp. z o.o.
2014-06-03Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Objazdowej w Jeleniej Górze
2014-05-19Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Wzgórze Wandy i Kosmonautów w Jeleniej Górz
2014-04-15Budowa budynku biurowo-socjalnego przy ul. Ceglanej 7 w Jeleniej Górze
2014-01-29„Dostawa paliw płynnych na potrzeby PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze”
2013-12-27Obsługa geodezyjna i kartograficzna robót inwestycyjnych i remontowych prowadzonych przez PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze w latach 214-2015
2013-12-06Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu VAN - II postępowanie
2013-11-14Usługa wykonania i dostawy kalendarzy na 2014 r.
2013-11-08Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Radomierz
2013-10-28Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2013/2014
2013-10-11Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji
2013-09-23Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Krośnieńskiej w Jeleniej Górze
2013-09-13Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka
2013-07-15Operat szacunkowy dla sieci kanalizacji sanitarnej ks200 wzdłuż ulicy Kaczawskiej
2013-05-27Budowa hydroforni dla rejonu ulicy Kruszwickiej w Jeleniej Górze
2013-05-27Przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych w ulicy Przybyszewskiego w Jeleniej Górze
2013-03-20Usługi projektowe: zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3, zadanie 4
2013-03-19Przebudowa sieci wodociągowej i budowa przyłączy wodociągowych w ulicy Wyczółkowskiego
2013-02-27Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej dla m. Radomierz
2013-01-24Dostawa paliw płynnych na potrzeby PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
2012-12-21Obsługa geodezyjna i kartograficzna robót inwestycyjnych i remontowych prowadzonych przez PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze w 2013r
2012-12-19Usługi projektowe: zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3, zadanie 4, zadanie 5, zadanie 6
2012-12-14Postępowanie nr JG-PU-2012-6 - opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla Projektu pn. „Uporządkowanie...\"
2012-12-04Budowa i przebudowa sieci oraz przyłączy wodociągowych w Jeleniej Górze w rejonie ulic Okrężnej, Małej, Podleśnej i Południowej II
2012-11-08Wykonanie i dostawa kalendarzy na 2013 rok
2012-10-24Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2012/2013
2012-10-15Przebudowa rozdzielczej sieci wod. w Os. Robotniczym w Jel. Górze–Etap II oraz budowa sieci wod. w rejonie ul. Os. Robotnicze - przekroczenie rz. Bóbr
2012-09-05Materiały reklamowe
2012-09-04Modernizacja wyposażenia stacji transformatorowej z uwzględnieniem układu APZ po stronie niskiego napięcia zasilającej ZPW Grabarów
2012-08-29Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 – w ulicy Hirszfelda, zadanie 2 – w ulicy Daniłowskiego
2012-08-27Remont warsztatu samochodowego oraz remont posadzki warsztatu ślusarskiego przy ul. Ceglanej 7
2012-08-08Kontrakt JG-PR-2011-2.2 – rejon Os. Pomorskiego i ul. Warszawskiej” oraz Kontrakt JG-PR-2011-3 - Sobieszów
2012-07-25Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych oraz przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Zachodniej w Jeleniej Górze
2012-07-09Operat szacunkowy dla sieci wodociągowej PE fi160 wzdłuż ulicy Kaczawskiej
2012-06-29Dostawa i wdrożenie systemu satelitarnego monitoringu GPS II
2012-06-08Samochód osobowy
2012-06-01Usługi projektowe
2012-05-23Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki
2012-04-26Zakup i dostawa kopertownicy
2012-02-28Postępowanie nr JG-PU-2012-1 - usługi wykonania i dostawy artykułów reklamowych
2012-02-23Przetarg na dostawę flotową trzech samochodów na potrzeby Spółki WODNIK
2012-02-23dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych, maszyn i urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych
2012-02-23Zawiadomienie o wyborze oferenta na dostawę oleju opałowego
2012-02-23Obsługa geodezyjna robót inwestycyjnych i remontowych
2012-02-23Dostawa flotowa dwóch fabrycznie nowych samochodów ciężarowych na potrzeby PWiK „WODNIK” Sp.z o.o.
2012-02-23ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERENTA - PALIWA
2012-02-23Zawiadomienie o wyborze oferenta - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej PWiK „WODNIK” Sp. z o.o.
2012-02-23Zawiadomienie o wyborze Oferenta – Dostawa oleju opałowego lekkiego
2012-02-23Postępowania nr JG-PU-2011-3 na opracowanie dokumentacji projektowej dla tablic informacyjnych
2012-02-23Wybór oferenta - usługi geodezyjne
2012-02-23Wybór oferenta - wykonanie Raportu Rocznego za 2010 rok
2012-02-23Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa tłoczni przy ul. Strumykowej
2012-02-23Budowa tłoczni ścieków przy ulicy Czarnoleskiej dz. nr 317/2 w Jeleniej Górze
2012-02-23Dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego typu pick – up - zawiadomienie o wyborze oferty.
2012-02-23Wybór najkorzystniejszej oferty - \\\"Ubezpieczenia majątkowe...\\\"
2012-02-23Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - postępowanie JG-PU-2011-17 na wykonanie i montaż tablic informacyjnych...
2012-02-23Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetargowe pn. TDI/321/11 „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa – łącznik ul. Lubańska...\\\"
2012-02-23Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych, maszyn i urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych
2012-02-23Wymiana sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w pasie drogowym z rur PEHD SDR 17 PN10 w ulicach Tabaki, Juszczaka, Zamoyskiego w Jeleniej Górze
2012-02-23Wybór oferenta - Przebudowa budynku usługowo – mieszkalnego przy Placu Piastowskim 21 w Jeleniej Górze - II przetarg