bip     Przetargi  ›   ›  Ogłoszenia o przetargu  › 
Data publikacjiTemat
2020-05-12Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej, wodomierzowej i do przyłączy domowych dla PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
2020-04-15Obsługa geodezyjna i kartograficzna robót inwestycyjnych i remontowych prowadzonych przez PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze w latach 2020-2022
2020-03-06Obsługa geodezyjna i kartograficzna robót inwestycyjnych i remontowych prowadzonych przez PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze w latach 2020-2022
2020-03-02Uporządkowanie gospodarki wodnej w rejonie ulicy Zaułek w Jeleniej Górze
2020-02-25Budowa i spięcie wodociągu w ul. Fałata z siecią wodociągową w ul. Cieplickiej w Jeleniej Górze
2020-02-24Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wróblewskiego w Jeleniej Górze (od ulicy Zielonej do ul. Wolności)
2019-12-20Kontrakt JG-PR-2019-4 „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Jeleniej Górze – etap III, część 1”
2019-12-13Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krakowskiej - Dębowej w Jeleniej Górze
2019-12-10Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych wodomierzy oraz modułów radiowych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Gó
2019-12-09Sukcesywna regeneracja wodomierzy dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
2019-11-21Przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych w rejonie ulic Grunwaldzkiej/Kadetów w Jeleniej Górze
2019-10-03Zakup dysków sieciowych typu NAS wraz z dyskami HDD i kartami rozszerzeń na potrzeby PWiK WODNIK Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
2019-07-25Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w latach 2019-2022
2019-07-23Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu brygadowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony
2019-07-05Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu brygadowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów
2019-07-03Uzbrojenie działek gruntowych w ul. Wróblewskiego w Jeleniej Górze
2019-07-03„Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku magazynowo-garażowo-biurowego przy ulicy Lwóweckiej w Jeleniej Górze” – postępowanie III
2019-06-26Kontrakt JG-PR-2019-2 „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Jeleniej Górze – etap III, część 1”
2019-06-18Uzbrojenie działek gruntowych w ul. Wróblewskiego w Jeleniej Górze
2019-06-13„Dostawa materiałów reklamowych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze”
2019-06-06Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu brygadowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na potrzeby PWiK "WODNIK" Sp. z o.o.
2019-06-06Sukcesywna dostawa armatury wodomierzowej i do przyłączy domowych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.
2019-05-22Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku magazynowo-garażowo-biurowego przy ulicy Lwóweckiej w Jeleniej Górze - postępowanie II
2019-04-15Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej, wodomierzowej i do przyłączy domowych dla PWiK „WODNIK” Sp. z o.o.
2019-04-09Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku magazynowo-garażowo-biurowego przy ulicy Lwóweckiej w Jeleniej Górze
2019-04-02Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej, wodomierzowej i do przyłączy domowych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.
2019-03-18Kontrakt JG-PR-2018-1 „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Jeleniej Górze – etap III, część 1”
2019-02-18Kontrakt JG-PR-2019-1 "Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa z przyłączami - ul. Mickiewicza i Głowackiego"
2019-02-15Budowa rurociągu wodociągowego i kanału sanitarnego do obiektów przy ul. Karola Miarki dz. 514/18 i 514/20
2019-02-01Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
2018-12-24Sukcesywna regeneracja wodomierzy dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
2018-12-13Sukcesywna dostawa wodomierzy i modułów radiowych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
2018-11-22Budowa garaży na pojazdy osobowe i ciężarowe na terenie PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze przy ul. Ceglanej 7 - III przetarg
2018-10-16Przetarg JG-PR-2018-5 "Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa z przyłączami - ul. Mickiewicza i Głowackiego"
2018-09-21Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu autotransporter o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 tony na potrzeby PWiK "WODNIK" Sp. z o.o.
2018-09-18Kontrakt JG-PR-2018-4 "Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa z przyłączami - ul. Mickiewicza i Głowackiego"
2018-09-07Dialog techniczny na zadanie:„Remont mieszadła prętowego w zbiorniku osadu nadmiernego w MOŚ Jelenia Góra”
2018-08-10Przetarg JG-PR-2018-2 "ul. Mickiewicza i Głowackiego" oraz JG-PR-2018-3 "ul. Sudecka"
2018-07-26Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Lutosławskiego w Jeleniej Górze
2018-07-25Budowa garaży na pojazdy osobowe i ciężarowe na terenie PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze przy ul. Ceglanej 7 - II przetarg
2018-07-13Przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych w Alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze
2018-07-11Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki o DMC do 3,5 tony na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górz
2018-07-05Regeneracja węgla aktywnego w Zakładzie Uzdatniania Wody Sosnówka w Jeleniej Górze
2018-07-05Budowa garaży na pojazdy osobowe i ciężarowe na terenie PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze przy ul. Ceglanej 7
2018-06-28Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kossaka i Morcinka w Jeleniej Górze
2018-06-15Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Struga / Wolności w Jeleniej Górze III
2018-05-22Pomiar parametrów hydrogeologicznych i eksploatacyjnych 10 studni szybowych (I-X) oraz czyszczenie poziomych ciągów drenarskich
2018-05-14Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu "Optymalizacja systemów gospodarki wodno-ściekowej Jeleniej Góry - część 1"
2018-05-11Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Struga/Wolności w Jeleniej Górze II
2018-05-08Przetarg JG-PR-2017-1 "Mickiewicz, Głowackiego" oraz "Przetarg JG-PR-2017-3 ulica Sudecka"
2018-04-25Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Bema / Karkonoskiej w Jeleniej Górze
2018-04-04Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Struga/Wolności w Jeleniej Górze
2018-02-13Obsługa geodezyjna i kartograficzna robót inwest. i remont. prowadzonych przez PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze w latach 2018 - 2020 - II
2018-01-09Obsługa geodezyjna i kartograficzna robót inwestycyjnych i remontowych prowadzonych przez PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze w latach 2018 - 20
2017-12-08Usługi w zakresie ochrony osób i mienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. Z o.o. w Jeleniej Górze
2017-11-17Przebudowa systemu wodociągowego jeleniogórskiej dzielnicy Maciejowa - II postępowanie
2017-10-11Przebudowa systemu wodociągowego jeleniogórskiej dzielnicy Maciejowa
2017-10-10Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok oraz sporządzenie pisemnego raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki
2017-09-12Dostawa i montaż kontenera pomiarowego na terenie MOŚ w Jeleniej Górze
2017-08-28Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowo/brygadowego typu furgon o DMC do 3,5 tony na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK
2017-08-09Awaryjna przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Moniuszki w Jeleniej Górze
2017-05-30Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicach Głowackiego, Dunikowskiego, Gałczyńskiego i Broniewskiego w Jeleniej Górze
2017-05-26Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w latach 2017-2019
2017-04-20Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ul. K. Miarki w Jeleniej Górze
2017-04-12Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ulicy Bema w Jeleniej Górze
2017-04-10Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Wiśniowej w Jeleniej Górze
2017-03-14Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ul. K. Miarki w Jeleniej Górze
2017-01-30Dostawa paliw płynnych na potrzeby PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
2017-01-23Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Marcinkowskiego/Wolności, działka nr 104
2017-01-23Sprzeda nieruchomoci gruntowej pooonej w Jeleniej Grze przy ul. Sudeckiej, dziaki nr 39/3, 43/1, 43/4 i 44
2017-01-23Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Matejki w Jeleniej Górze - działki nr 55/7, 56/38, 56/39 i 56/40
2017-01-23Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Krótka-Mroczna w Jeleniej Górze, działki nr 54/298, 54/38, 54/51 i 54/53
2017-01-23Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Karola Miarki w Jeleniej Górze, działki nr 515/106
2016-07-28Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w ulicy Kossaka w Jeleniej Górze
2016-07-28Remont pomostu roboczego w ZPW „Grabarów” w Jeleniej Górze
2016-07-21przetarg na zbycie nieruchomoci gruntowej pooonej w Jeleniej Grze przy ul. Marcinkowskiego/Wolnoci w Jeleniej Grze
2016-07-15Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ulicy Objazdowej w Jeleniej Górze
2016-07-12Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w ulicy Drzymały, Złotniczej, Świętojańskiej i Flisaków Jeleniej Górze
2016-07-04Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Os. Panorama w Jeleniej Górze
2016-06-29Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Strumykowej w Jeleniej Górze
2016-06-06Sukcesywna dostawa tonerów do urządzeń drukujących będących w posiadaniu PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
2016-05-17Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w ulicy Drzymały, Złotniczej, Świętojańskiej i Flisaków Jeleniej Górze
2016-05-13Przebudowa rozdzielczej sieci wodociągowej, ulica Marcinkowskiego – Cmentarna
2016-05-13Sukcesywna dostawa tonerów do urządzeń drukujących będących w posiadaniu PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
2016-01-05Obsługa geodezyjna i kartograficzna robót inwestycyjnych i remontowych prowadzonych przez PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze w latach 2016-2017
2015-10-08Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Przeskok w Jeleniej Górze
2015-09-23Budowa linii kablowej SN wraz z budową stacji oraz złącza kablowego SN
2015-08-17Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Skowronków, Dziecinnej i Wesołej w Jeleniej Górze
2015-06-02Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w latach 2015-2017
2015-01-28Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie PWiK WODNIK ul. Ceglana 7 w Jeleniej Górze
2015-01-19Dostawa paliw płynnych na potrzeby PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
2014-11-24Regeneracja węgla aktywnego
2014-11-07Przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych w rejonie ulicy Kruszwickiej w Jeleniej Górze
2014-09-29Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Wincentego Pola, Chłopskiej, Lotnictwa, Koziej, Pod
2014-09-05Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Warszawskiej w Jeleniej Górze
2014-07-31Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w rejonie ulicy Wróblewskiego w Jeleniej Górze
2014-07-30Przebudowa zbiornika filtratu w ZUW Sosnówka – PWiK „WODNIK\" Sp. z o.o w Jeleniej Górze
2014-07-25Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Orkana, Wyzwolenia Narodowego i Wrońskiego w Jeleniej Górze
2014-05-20Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Objazdowej w Jeleniej Górze
2014-05-12Dostawa fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego typu autocysterna dla potrzeb PWiK „WODNIK” Sp. z o.o.
2014-04-17Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Wzgórze Wandy i Kosmonautów w Jeleniej Górze
2014-03-25Budowa budynku biurowo-socjalnego przy ul. Ceglanej 7 w Jeleniej Górze
2014-01-13Dostawa paliw płynnych na potrzeby PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
2013-12-06Sprzedaż pojazdów
2013-12-06Obsługa geodezyjna i kartograficzna robót inwestycyjnych i remontowych prowadzonych przez PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze w latach 2014-2015
2013-11-20Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu VAN - II postępowanie
2013-10-30Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu VAN
2013-10-29Usługa wykonania i dostawy kalendarzy na 2014 r.
2013-10-22Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Radomierz
2013-10-19Usługa wykonania i dostawy kalendarzy na 2014 r.
2013-10-14Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2013/2014
2013-09-05Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Krośnieńskiej w Jeleniej Górze
2013-08-28Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji
2013-08-19Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka
2013-07-02Operat szacunkowy dla sieci kanalizacji sanitarnej PVC ks 200 wzdłuż ulicy Kaczawskiej
2013-04-26Budowa hydroforni dla rejonu ulicy Kruszwickiej w Jeleniej Górze
2013-04-24Przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych w ulicy Przybyszewskiego w Jeleniej Górze
2013-02-19Przebudowa sieci wodociągowej i budowa przyłączy wodociągowych w ulicy Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze
2013-02-19Usługi projektowe – zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3, zadanie 4
2013-02-12usługi projektowe pn. Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Radomierz
2013-01-14Dostawa paliw płynnych na potrzeby PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
2012-12-12Obsługa geodezyjna i kartograficzna robót inwestycyjnych i remontowych prowadzonych przez PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze w 2013r.
2012-11-21Usługi projektowe – zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3, zadanie 4, zadanie 5, zadanie 6
2012-11-12Budowa i przebudowa sieci oraz przyłączy wodociągowych w Jeleniej Górze w rejonie ulic Okrężnej, Małej, Podleśnej i Południowej II
2012-11-08Tablice informacyjne dla Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra”
2012-10-25Usługa wykonania i dostawy kalendarzy na 2013 r.
2012-10-19Budowa i przebudowa sieci oraz przyłączy wodociągowych w Jeleniej Górze w rejonie ulic Okrężnej, Małej, Podleśnej i Południowej
2012-10-15Olej opałowy
2012-10-02Przebudowa rozdzielczej sieci wod. w Os. Robotniczym w Jel. Górze–Etap II oraz budowa sieci wod. w rejonie ul. Os. Robotnicze - przekroczenie rz. Bóbr
2012-08-29Artykuły reklamowe
2012-08-02Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej zadanie 1 - w ulicy Hirszfelda, zadanie 2 – w ulicy Daniłowskiego
2012-08-02Modernizacja wyposażenia stacji transformatorowej z uwzględnieniem układu APZ po stronie niskiego napięcia zasilającej ZPW Grabarów
2012-08-01Rewitalizacja balkonu nad wejściem i drzwi wejściowych budynku przy Placu Piastowskim 12 w Jeleniej Górze
2012-08-01Remont warsztatu samochodowego i remont posadzki warsztatu ślusarskiego przy ul. Ceglanej 7 w Jeleniej Górze
2012-07-09Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych oraz przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Zachodniej w Jeleniej Górze
2012-06-25Operat szacunkowy
2012-05-24Dostawa i wdrożenie systemu satelitarnego monitoringu GPS II
2012-05-22Samochód osobowy
2012-04-26Dostawa i wdrożenie systemu satelitarnego monitoringu GPS
2012-04-24Usługi projektowe
2012-04-23Kontrakt JG-PR-2011-2.2 – rejon Os. Pomorskiego i ul. Warszawskiej” oraz Kontrakt JG-PR-2011-3 - Sobieszów
2012-04-19Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki
2012-04-13Zakup i dostawa kopertownicy
2012-02-08Wykonanie i dostawa artykułów reklamowych - postępowanie JG-PU-2012-1
2012-01-20„Roboty uszczelniające oraz regeneracja złóż w zbiornikach filtrów antracytowo-piaskowych w ZAKŁADZIE UZDATNIANIA WODY \"Sosnówka\" w Jeleniej Górze\"
2011-12-19Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych, maszyn i urządzeń
2011-12-19Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.
2011-12-19Roboty uszczelniające oraz regenerację złóż filtrów antracytowo-piaskowych w zakresie zgodnym ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót ...
2011-12-15Dostawa,montaż oraz uruchomienie agregatu prądotwórczego umieszczonego na przyczepie na potrzeby Zakładu Produkcji Wody \'Grabarów\' oraz jako awaryjne
2011-12-13Wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla Projektu pn.\"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra\"
2011-11-29Roboty uszczelniające oraz regeneracja złóż w zbiornikach filtrów antracytowo-piaskowych w Zakładzie Uzdatniania Wody \"SOSNÓWKA\"
2011-11-22Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego
2011-11-18Dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego typu pick - up
2011-11-15Ogłoszenie o przetargu - Kontrakt „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa – łącznik ul. Lubańska - ul. Spółdzielcza”.
2011-11-14Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki
2011-10-03Wykonanie i montaż tablic informacyjnych
2011-09-12Budowa tłoczni ścieków przy ulicy Czarnoleskiej dz. nr 317/2 w Jeleniej Górze
2011-08-18Wykonanie Raportu Rocznego za rok 2010 - ogłoszenie
2011-08-03Kontrakt JG-PR-2011-2.1 „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa – rejon lewobrzeżnych Cieplic”
2011-07-15Budowa tłoczni ścieków przy ul. Strumykowej
2011-07-15Przetarg II na budowę tłoczni przy ulicy Strumykowej
2011-06-29Wymiana sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w pasie drogowym z rur PEHD SDR 17 PN10 w ulicach Tabaki, Juszczaka, Zamoyskiego w Jel. Górze
2011-04-19Przetarg - wymiana sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych z rur PEHD SDR 17 PN10 w ul. Tabaki
2011-03-28Kontrakt JG-PR-2011-1 „Projektowanie, rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – etap II”
2011-02-23Przebudowa budynku usługowo – mieszkalnego przy Placu Piastowskim 21 w Jeleniej Górze - II przetarg
2011-02-23Postępowanie JG-PU-2011-3 - dokumentacja projektowa dla tablic informacyjnych
2011-02-21Przetarg na usługi geodezyjne
2011-02-04Przebudowa budynku usługowo – mieszkalnego przy Placu Piastowskim 21 w Jeleniej Górze
2011-01-27Dostawa oleju opałowego lekkiego II
2011-01-25Unieważnienie przetargu na dostawę oleju opałowego lekkiego
2011-01-19Teczka kartonowa na dokumenty składana - 1 000 szt.
2011-01-12Dostawa oleju opałowego lekkiego
2011-01-11Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej PWiK „WODNIK” Sp. z o.o.
2010-12-07Dostawa paliw płynnych tj. benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz oleju napędowego
2010-10-29Zamówienie na kalendarze - Ogłoszenie
2010-10-04Dostawa flotowa dwóch fabrycznie nowych samochodów ciężarowych
2010-09-14Przetarg na dostawę flotową dwóch samochodów
2010-08-24Przetarg na obsługę geodezyjną robót inwestycyjnych i remontowych
2010-07-26Przetarg JG-PR-2010-1. Osiedle Robotnicze, kolektor do oczyszczalni, Nadbrzeżna i K. Miarki
2010-05-06Świadczenie usług ochroniarskich dla obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
2010-04-19Inżynier kontraktu dla zadania pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra
2010-01-12Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego
2009-12-28OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 28.12.2009 r. Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych, maszyn i urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych
2009-11-24Przetarg na dostawę flotową trzech samochodów na potrzeby Spółki WODNIK
2009-10-05Przebudowa przewodów rozprowadzających wodę zimną w ZPW GRABARÓW w Jeleniej Górze
2009-08-12Budowa systemu GIS dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej miasta Jelenia Góra
2009-07-14Dostawa materiału strukturotwórczego – słomy rzepakowej dla potrzeb stacji kompostowania osadów zlokalizowanej w MOŚ Jelenia Góra
2009-07-14Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach przedsięwzięcia: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Jelenia Góra
2008-12-01Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych, maszyn i urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych
2008-11-12Wyjaśnienie do ogłoszenia o zakupie oleju opałowego
2008-10-29Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości około 250.000 l rocznie dla ZUW „Sosnówka” w Jeleniej Górze w sezonie grzewczym 2008/2009
2008-10-23Dostawa pojazdu specjalistycznego do wykonywania monitoringu TV w zakresie średnic DN 150-1600 mm oraz do wykonywania prac frezowych.
2008-10-23Dostawa ładowarki teleskopowej na potrzeby Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Jeleniej Górze.
2008-10-01Wykonanie prac demontażowych w celu złomowania instalacji Stacji Uzdatniania Wody „Centrum” w Jeleniej Górze przy ul. Karola Miarki
2008-09-15Wymiana awaryjna sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Gagarina w Jeleniej Górze
2008-08-29Wykonanie prac demontażowych w celu złomowania instalacji technologicznej wewnętrznej Stacji Uzdatniania Wody Centrum w Jel. Górze przy ul. K.Miarki
2008-08-05Wymiana awaryjna sieci wod. wraz z przyłączami oraz wymiana awaryjna studz. kanal. w ulicy Kasprowicza odcinek od ul. B. Chrobrego do ul. P. Skargi.
2008-07-29Dostawa materiału strukturotwórczego - słomy rzepakowej dla potrzeb stacji kompostowania osadów zlokalizowanej w MOŚ w Jeleniej Górze